KIL/Hemne: Årsmøte 2020 i KIL/Hemne


KIL/Hemne Fotball avholder sitt årsmøte tirsdag 23. mars 2021 kl 19.00, i Bank-kaffen, Sodvinhallen.

Årsmøte i KIL/Hemne Fotball holdes

      tirsdag 23. mars 2021 kl. 19.00

        i  Bank-kaffen i Sodvinhallen.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret i KIL/Hemne Fotball 

innen tirsdag 09. mars 2021

Vel møtt!

Styret i KIL/Hemne Fotball